CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG MIỀN BẮC

Địa chỉ

Cụm công nghiệp Đại Giáp, Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang

Số điện thoại

0353.577.766

Kết nối

Email: vnmax2@gmail.com