Công ty TNHH cơ khí xây dựng miền Bắc
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đại Giáp, Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang
Hotline: 0353.577.766
Email: vnmax2@gmail.com
Website: thicongchongset.com.vn