Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Lắp Chống Sét Toàn Quốc
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đại Giáp, Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang

Địa chỉ VPGD: 
Hotline: 0353.577.766
Email: vnmax2@gmail.com
Website: www.thicongchongset.com.vn