CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ

VÀ XÂY LẮP CHỐNG SÉT VIỆT NAM

Địa chỉ:

Cụm công nghiệp Đại Giáp, Đại Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang

Văn phòng Hà Nội:

A2604, tòa nhà Osaka, ngõ 48, Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại:

0353.577.766

0354534566

Kết nối:

Email: vnmax2@gmail.com