Băng đồng tiếp địa 25×3

Giá bán :1 0

Băng đồng tiếp địa 25x3mm
Xuất xứ: Malaysia

Dùng làm hệ thống tiếp địa cho các công trình.
Tư vấn lắp đặt miễn phí.
Có dịch vụ thi công lắp đặt và tiếp địa.

Băng đồng tiếp địa 25×3

Giá bán :1 0

btn-dangkyhocthu